tirsdag 25. februar 2014

En ny digital hverdag
Hvilke egenskaper og kvalifikasjoner er toppledere opptatt av hos sine medarbeidere..? Dette er et spørsmål som har blitt gitt til toppledere i forskjellige land. Det viste seg at det som var viktig, var å være KREATIV og å ha en TILPASNINGSEVNE TIL NYE RAMMEBETINGELSER.

Altså, det som er etterspurt, er elever som kan skape noe. Altså trenger vi kreative lærer, som kan motivere elevene til å skape. Det trengs elever som er tilpasningsdyktige, altså er det viktig at de får opplæring som er tilpasset den måten de samarbeider på, og tilegner seg kunnskap på det private plan, og som de kommer til å bruke når de kommer ut i næringslivet.

Det er mange sterke meninger om bruken av digitale «duppedingser» i undervisning. Noen mener at alt bør være slik det var før, mens en hel del nytenkende skjønner at disse digitale dingsene som vi bruker døgnet rundt på fritiden, er kommet for å bli. Hvorfor ikke utnytte disse til å tilegne seg kunnskap, og til å skape på en ny måte, som ikke var mulig på samme måte før. Hvorfor ikke bruke det for det det er verdt..?

Ved bruk av iPad og apper i undervisningen, får man en helt ny måte å kunne tilpasse på. Læreren må tenke nytt, for tradisjonelle forelesninger, egner seg dårlig, da kan man fort «miste» elevene inn i den digitale verden. Man kan også kartlegge og få en helt ny oversikt over hvor mye elevene har fått med seg, med umiddelbare resultater. Ved bruken av iPader (eller PC), er det fler og fler som har sett og ser verdien i det som kalles «Flipped classroom». Her snur man opp-ned på undervisningen i den tradisjonelle betydning. Konseptet fungerer slik, at læreren lager videosnutter, som eleven må se hjemme, som forberedelse til undervisningen. I disse videosnuttene kan man også legge inn kontrollspørsmål som elevene må svare på digitalt. Slik kan du få en oversikt over hva elevene kan, nå de kommer til timen, og kan dermed tilpasse undervisningen, slik at den passer nivået til den enkelte elev. Dette er stikk motsatt av hvordan det tradisjonelt gjøres, hvor gjennomgangen av stoffet skjer på skolen, så må elevene gjøre oppgaver hjemme, uten å kunne spørre lærer om hjelp dersom det er noe de ikke forstår.


Det blir spennende å se i de neste årene hvilken retning dette tar, og om det er flere lærer som tar i bruk den digitale verden i undervisningen, som de fleste elever befinner seg i mye av fritiden.

Basisgruppe 4

KAHOOT - QUIZ SOM ENGASJERER


Kahoot – er en app du kan laste ned for både Iphone, Ipad og Android. Kahoot kan også brukes via PC –nettstedet finner du her: www. Kahoot.it.

På Kahoot kan du hente ferdige quizer eller lage nye selv. Dette blir blant annet brukt på Frederik II vgs. i matteundervisningen. Læreren har gått inn å hentet en quiz som ligger ferdig på Kahoot eller lager en quiz rettet mot ukens eller månedenes læringsmål.


Quizen foregår ved at læreren bruker Apple TV eller en Smartboard, for å vise quizen.  Læreren har en kode klar for at eleven skal kunne delta i quizen. Elevene logger seg på med en kode slik at eleven får tilgang til å svare på quizen med sin Ipad.  Elevene får for eksempel opp et regnestykke med ulike svaralternativer og deltar i quizen via sin Ipad. Kahoot trigger elevene ved at quizene ofte går på tid.  Dette er med på å skape engasjement og motiverer til læring.

Fra Gruppe 1 som liker denne appen - og ønsker å prøve den i egen undervisning

Hvorfor lykkes vi ikke med IKT i skolen?

 

Slik lyder overskriften til artikkelen skrevet av Roger Stjernberg, tidligere lærer, journalist, og forretningsutvikler i It's learning. Denne artikkelen tar opp problematiken rundt bruk av IKT i skolen. Er bruken av PC i grunnskolen, videregående og til og med høgskolen skolerelatert, eller bare tidsfordriv?

Det er da slik at digitalt verktøy er definert som ett av de fem grunnleggende ferdigheter i skolen. Mange mener at bruk at digitale verktøy som et læringsmiddel i skolen er effektivt, mens andre mener at det distraherer elevene, og at elevene bruker det til eget favør. I følge Roger, skaper moderne former skaper moderne former for spill, filmer, musikk og sosiale medier uro og problemer, og en svakere norsk skole. Stemmer dette?
I følge Hedvig Heyerdahl (19) og Mathilde Tybring-Gjedde (21), som er aktiv medlemmer av Ung Høyre, mener sterkt at PC er den største læringstrusselen i skolen. Jentene mener at digitale verktøy skal være et supplement til læreren, ikke en erstatning. De påpeker at norske elever skårer lavt i PISA- undersøkelsen, og at dette har mest sannsynlig en sammenheng med bruk av digital verktøy som læringsmiddel i skolen. På en annen side belyser Roger Stjernberg at internasjonale læringsplattformene som for eksempel ”Fronter”, blir brukt for samarbeid og læring på internett. Her blir viktig informasjon gitt ut av lærere og elever.

Det påpekes også at IKT i skolen, må brukes slik at læringskvaliteten løftes, skaper effektivitet i læringsmetodene og utvikler en god skole.
 

Bruk av film som verktøy til å utvikle undervisningen. Erfaringer fra Basisgruppe 5.

 
Når vi filmet oss selv i en undervisningssituasjon fikk vi alle en liten aha-opplevelse. Vi valgte å vurdere filmene etter disse kriteriene:
Kroppsspråk, stemmebruk, blikk og mimikk.
Det å være konsekvent
Sjekke om alle elevene er med når du underviser/gir beskjeder.
Når det gjelder kroppsspråk, stemmebruk, blikk og mimikk er dette noe vi ser synes godt foran en gruppe elever. Det er vanskelig å skjule hvis man blir oppgitt over noe foran elevgruppen. Det er positivt å kunne se seg selv på film og hvordan man opptrer i slike situasjoner. Man blir mer bevisst på sine uttrykk, stemmebruk osv.
Noe vi la godt merke til på noen av filmene var at man i noen situasjoner var ukonsekvente på regler man har i klasserommet. F.eks: regelen om å rekke opp hånda blir til tider glemt av elevene. Noen ganger svarte lærereren eleven selv om eleven ikke fulgte regelen. Etterpå kom læreren med en kommentar: «husk å rekk opp hånda». Dette gir feil inntrykk til eleven og eleven fortsetter slik. Dette var veldig lett å se med hjelp av filming av undervisningen.
Når man skal gi en beskjed under en arbeidsøkt er det viktig at alle følger med. På en av filmene så vi at flere elever fortsatte med arbeidet selv om læreren hadde bedt om full oppmerksomhet til tavla. Læreren ga beskjed uvitende om at det var noen som ikke fikk med seg beskjeden.
Bruken av film som verktøy til å forbedre undervisningen er en god måte å se seg selv som lærer i et klasserom. Man blir bevisst på både gode og mindre gode egenskaper man selv har. Det er lettere å se hva man kan forbedre i sin undervisning og hva som allerede er bra og man kan ta med seg videre. Det er vanskelig å filme seg selv ofte, men det er kanskje fornuftig å gjøre dette en gang i mellom for å se hva man kan forbedre eller har forbedret fra sist man filmet seg selv.

Skrevet av Gruppe 5