fredag 1. mai 2015


Refleksjonsblogg – video

Høy og lav stemme.

 

Jeg har valgt å filme en del av en time med tanke på stemmebruk. Målet var å ha en innledning av en time med rolig stemme og en med en mer høylytt stemme.

Elevene viste ikke om filmingen slik at det ikke skulle bli en kunstig situasjon ut av det hele. Da timene begynte viste det seg at stemmen som var rolig fikk fort elevene til å lytte øre. Akkurat som om de ble nysgjerrige alle sammen. Det ble lettere å komme i gang med målet for timen og elevene ble mer rolige selv.

Timen hvor jeg hadde øket eller tilnærmet normalt volumet i starten av timene førte bare til at elevene bråket mer. Da jeg hevet stemmen måtte jo de heve stemmen for å bli hørt.

Det kan være fint å ha en tydelig og kraftig stemme, men det viser seg for min del at elevene blir mye mer oppmerksomme på lærer når det er en rolig innestemme.

Derfor jeg velger å sette fokus på stemmebruk etter noen år i yrket er fordi jeg i en av mine første praksisperioder fikk beskjed av praksislærer at stemmen min i noen situasjoner var for høy og at det kunne skape støy samt at stemmen tilslutt også kan ryke. Det er i mange situasjoner fristende å bruke høy stemme spesielt når man har det, men det jeg har erfart er at det lønner seg å prate rolig.

Det var rart å se seg i en slik sitasjon. Men det er mye god læring i å se seg selv på video.