torsdag 22. januar 2009

Refleksjoner rundt arbeidet på IKT for lærere

Hei alle sammen.

I studiet har vi lagt opp til at dere skal gjøre et arbeidskrav. Alle må skrive fem innlegg og 10 kommentarer i denne bloggen. Arbeidskravet vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, men inngår ikke direkte i den endelige karakter dere får. Nedenfor står det litt mer om arbeidskravet

1. Du må lage 5 blogginnlegg selv

Hensikt med å bruke blogg er at studentene skal dokumentere systematisk faglig refleksjon rundt egne arbeidsprosesser og undervisning knyttet til studiet i IKT.

- Det er krav om at du må skrive minst 5 blogginnlegg selv (minimum 100 ord per innlegg)
- Minimum 2 av innleggene må ha et bilde (eller en videosnutt). Ved bruk av bilder må dere følge opphavsrettslige regler.

Hvilke tema skal jeg som student skrive om:

- Minimum et av blogginnleggene skal være knyttet til refleksjon rundt bruk av wikibooks. Lengden på dette innlegget skal være minimum 200 ord.
- Andre blogginnlegg kan omhandle problematikk knyttet til egen praktisk bruk av IKT i undervisningen. Dette kan enten være i egen yrkesutøvelse (for lærere) eller i forbindelse med praksis (for lærerstudenter).
- Blogginnleggene kan også være relatert til hvilket utbytte man har hatt av undervisning man har deltatt på i forbindelse med studiet i IKT for lærere.
- Det er også mulig å skrive en mer personlig kommentar til noe man har lest om IKT, enten i nyhetsdebatten eller i faglitteraturen.

Tanken er at bloggen skal gi rom for mer personlig refleksjon rundt det man erfarer i studiet. Det er en fordel om man gjennom blogginnleggene klarer å skrive om noe der man både kan trekke inn både egne erfaringer og noe litteratur man har lest.


2. Du må gi 10 kommentarer på andres blogginnlegg.

- Du skal også kommentere på 10 andre blogginnlegg. Her er det ikke noe minimumskrav knyttet til antall ord.

Dette er for å få dere til å lese hva andre skriver. Den beste måten å holde oversikt over når andre skriver i gruppebloggen er ved å benytte seg av en eller annen form for RSS-abonnement.


NB! Dere kan kikke på bloggene til fjorårets studenter dersom dere ønsker å se på eksempler på hvordan man kan bruke blogg.