mandag 13. juni 2011

Bør gruppebloggen være åpen eller lukket?

Tradisjonelt har studenter jobbet innenfor rammen av et lukket og beskyttet klasserom. Er det bedre å la studentene jobbe åpent. En student skrev følgende i studentevalueringen: I starten var det litt "skummelt" siden jeg ikke er vant til å skrive så mye åpent på nett, men opplevde det positivt etter hvert, fordi det gjorde at jeg syns det er lettere å skrive noe på nett nå.

Bør alle studenten bli utfordret på å prøve seg som faglige meningsprodusenter i nettoffentligheten? Bør dette inngå som en del av den digitale dannelsen eller risikerer man å overeksponere dem ved å gjøre dette?